Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
59

I C 180/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2021-05-06

Data publikacji: 2022-08-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie powstaje obowiązek zawarcia umowy OC z chwilą nabycia w sposób pierwotny prawa własności pojazdu niesprawnego (wraku) o ile nie nastąpi ponowne prowadzenie pojazdu do ruchu.
Sygn. akt I C 180/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: sędzia Krzysztof Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 06/05/2021 roku w W. M. sprawy z powództwa Gminy Miejskiej W. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o ustalenie nieistnienia obowiązku zawarcia umowy I Ustala, że Gmina Miejska W. nie miała obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpo
Czytaj więcej»

I C 104/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
I C 104/15 UZASADNIENIE G. T. wniósł o zasądzenie od P. T. (1) kwoty 60000,00 zł z ustawowymi odsetkami oraz zasądzenia kosztów procesu. Uzasadniając żądanie powód twierdził, że jest właścicielem nieruchomości, którą w 2000 r., objął w posiadanie pozwany wraz z posadowionym na niej budynkiem. Pozwany dokonał nakładów w tym budynku i domagał się zwrotu ich wartości w sprawie I C 106/08 tutejszego sądu uzyskując wyrok zasądzający przy ustaleniu, że był posiadaczem w złej wierze. Powód domaga się w
Czytaj więcej»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2020-05-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR E. P. Protokolant: M. B. po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa T. G. , R. G. (1) przeciwko W. G. o roszczenia z umowy dożywocia I Zamienia część uprawnień ustanowionych w umowie dożywocia zawartej 3 lipca 2003 r., w Kancelarii Notarialnej w W. (...) przed nota
Czytaj więcej»

I C 118/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2020-03-18

Data publikacji: 2021-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygnatura akt I C 118/19 (...) Powód P. D. (1) , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w S. kwoty 1.501,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 stycznia 2019 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego odszkodowania w związku ze zdarzeniem z 27 września 2018 roku. Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia wskazał art. 435 k.c. Powód wnosił także o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 516/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 516/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska Protokolant: Katarzyna Rogowska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) Spółki Akcyjnej w Luksemburgu przeciwko M. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 516/15 UZASADNIENIE Powód (...) (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu w
Czytaj więcej»

I Ns 19/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2019-06-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Prawidłowa wartość nieruchomości to nie jest ta abstrakcyjnie ustalona przez biegłego i obarczona mniejszym lub większym prawdopodobieństwem, ale ta którą jest gotowy zaoferować konkretny nabywca"
Sygn. akt I Ns 19/15 POSTANOWIENIE Dnia 05.05.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Krzysztof Kozłowski Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.04.2015 roku sprawy z wniosku A. S. , z udziałem E. K. , K. K. , M. P. , K. R. , Z. R. (1) , A. T. , M. Z. , o dział spadku, postanawia : I Ustalić, że w skład spadku po: H. R. synu J. zmarłym dnia 23.02.1984 r., Z. R. (2) zmarłym dnia 31.07.1987 r., H. R. synu
Czytaj więcej»

III RC 124/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 124/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Julita Aronowicz Protokolant : Katarzyna Wójcicka po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa K. J. przeciwko J. J. o podwyższenie alimentów i z powództwa J. J. przeciwko K. J. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego I Oddala w całości powództwo K.
Czytaj więcej»

I C 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2022-08-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Pacewicz Protokolant: Beata Łapińska po rozpoznaniu 30 lipca 2015 roku w W. M. na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę kwoty 65.218,25 zł I Zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) W. na rzecz powódki E. G. (1) kwotę 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tys
Czytaj więcej»

I C 104/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 104/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23.01.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący Krzysztof Kozłowski Protokolant Beata Łapińska po rozpoznaniu w dniu 23.01.2015 roku w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa G. T. przeciwko P. T. (1) o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda G. T. na rzecz pozwanego P. T. (1) kwotę 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. I
Czytaj więcej»

I C 118/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2020-03-04

Data publikacji: 2021-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygnatura akt I C 118/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2020 roku. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Edyta Pacewicz Protokolant: Anna Gołaszewska po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 roku w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę kwoty 1.501,00 zł I Powództwo oddala.
Czytaj więcej»