Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
59

I C 104/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 104/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23.01.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący Krzysztof Kozłowski Protokolant Beata Łapińska po rozpoznaniu w dniu 23.01.2015 roku w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa G. T. przeciwko P. T. (1) o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda G. T. na rzecz pozwanego P. T. (1) kwotę 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. I
Czytaj więcej»

I C 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2022-08-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Pacewicz Protokolant: Beata Łapińska po rozpoznaniu 30 lipca 2015 roku w W. M. na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę kwoty 65.218,25 zł I Zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) W. na rzecz powódki E. G. (1) kwotę 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tys
Czytaj więcej»

I C 118/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2020-03-18

Data publikacji: 2021-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygnatura akt I C 118/19 (...) Powód P. D. (1) , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w S. kwoty 1.501,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 stycznia 2019 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego odszkodowania w związku ze zdarzeniem z 27 września 2018 roku. Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia wskazał art. 435 k.c. Powód wnosił także o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2020-05-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR E. P. Protokolant: M. B. po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa T. G. , R. G. (1) przeciwko W. G. o roszczenia z umowy dożywocia I Zamienia część uprawnień ustanowionych w umowie dożywocia zawartej 3 lipca 2003 r., w Kancelarii Notarialnej w W. (...) przed nota
Czytaj więcej»

I C 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 371/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20.10.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący K. K. Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu w dniu 20.10.2015 roku w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa J. P. przeciwko P. Ł. (1) , A. Ł. , O. Ł. , M. Ł. i B. Ł. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I Nakazuje pozwanym: P. Ł. (1) , A. Ł. , O. Ł. , M. Ł. i B. Ł. , aby opróżnili i oddali w posiadanie powódce J. P. lokal mies
Czytaj więcej»

I Ns 19/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2019-06-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Prawidłowa wartość nieruchomości to nie jest ta abstrakcyjnie ustalona przez biegłego i obarczona mniejszym lub większym prawdopodobieństwem, ale ta którą jest gotowy zaoferować konkretny nabywca"
Sygn. akt I Ns 19/15 POSTANOWIENIE Dnia 05.05.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Krzysztof Kozłowski Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.04.2015 roku sprawy z wniosku A. S. , z udziałem E. K. , K. K. , M. P. , K. R. , Z. R. (1) , A. T. , M. Z. , o dział spadku, postanawia : I Ustalić, że w skład spadku po: H. R. synu J. zmarłym dnia 23.02.1984 r., Z. R. (2) zmarłym dnia 31.07.1987 r., H. R. synu
Czytaj więcej»

I Ns 19/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2019-06-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Prawidłowa wartość nieruchomości to nie jest ta abstrakcyjnie ustalona przez biegłego i obarczona mniejszym lub większym prawdopodobieństwem, ale ta którą jest gotowy zaoferować konkretny nabywca"
I Ns 19/15 UZASADNIENIE A. S. wniosła o dokonanie działu spadku po swoich rodzicach H. synu J. i C. R. oraz braciach: Z. , H. synu H. , J. i D. . Uzasadniając wniosek twierdziła, że jest spadkobiercą z mocy ustawy, co zostało stwierdzone w sprawie sygn. akt I Ns 94/12. Wnosiła o przyznanie działki siedliskowej uczestnikom Z. i K. R. , a co do reszty gruntów rolnych proponowała sprzedaż osobie trzeciej i podział uzyskanej kwoty pomiędzy uprawnionych ewentualnie przyznanie gruntów rolnych M. Z. z
Czytaj więcej»

I Ns 52/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I Ns 52/15 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni B. G. (1) , reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego B. G. (1) i E. G. wchodzą nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki o numerach: 50/2 (o pow. 6.6070 ha), 50/3 (o pow. 0.2990ha), położone we wsi T. oraz działka oznaczonej w ewidencji gruntów 101 (o pow. 0.9840), położona we wsi T. , dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą nr (...) . Wnosiła o ustale
Czytaj więcej»

I Ns 118/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2021-07-14

Data publikacji: 2022-08-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I Ns 118/20 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Edyta Pacewicz Protokolant: Anna Gołaszewska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 roku w W. M. na rozprawie sprawy z wniosku E. A. z udziałem K. A. , Gminy Miejskiej W. o zasiedzenie postanawia : I Wniosek oddalić. II Zasądzić od wnioskodawczyni E. A. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w W. M. kwotę 4.206,17 (cztery tysiące dwi
Czytaj więcej»

I Ns 362/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2021-12-10

Data publikacji: 2022-08-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabycie udziału we wspólnocie gruntowej, wyrażonego jako udział idealny przez zasiedzenie nie jest prawnie dopuszczalne. Możliwe jest nabycie prawa własności gruntu wchodzącego w skład wspólnoty gruntowej, po spełnieniu przesłanek przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Sygn. akt I Ns 362/19 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Krzysztof Kozłowski Protokolant Anna Gołaszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10/12/2021 roku sprawy z wniosku J. D. z udziałem A. W. , R. M. (1) , Z. D. , B. D. , A. B. (1) , H. B. , P. B. , Z. B. , A. B. (2) , E. C. , S. C. , T. C. , R. D. , S. F. , J. G. (1) , J. G. (2) , A. G. , W. J. , W. K. , H. K. , B. M. , K. M. , G. M.
Czytaj więcej»