Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
52

I C 104/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
I C 104/15 UZASADNIENIE G. T. wniósł o zasądzenie od P. T. (1) kwoty 60000,00 zł z ustawowymi odsetkami oraz zasądzenia kosztów procesu. Uzasadniając żądanie powód twierdził, że jest właścicielem nieruchomości, którą w 2000 r., objął w posiadanie pozwany wraz z posadowionym na niej budynkiem. Pozwany dokonał nakładów w tym budynku i domagał się zwrotu ich wartości w sprawie I C 106/08 tutejszego sądu uzyskując wyrok zasądzający przy ustaleniu, że był posiadaczem w złej wierze. Powód domaga się w
Czytaj więcej»

I C 118/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2020-03-04

Data publikacji: 2021-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygnatura akt I C 118/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2020 roku. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Edyta Pacewicz Protokolant: Anna Gołaszewska po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 roku w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę kwoty 1.501,00 zł I Powództwo oddala.
Czytaj więcej»

I C 118/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2020-03-18

Data publikacji: 2021-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygnatura akt I C 118/19 (...) Powód P. D. (1) , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w S. kwoty 1.501,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 stycznia 2019 roku do dnia zapłaty tytułem częściowego odszkodowania w związku ze zdarzeniem z 27 września 2018 roku. Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia wskazał art. 435 k.c. Powód wnosił także o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2020-05-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR E. P. Protokolant: M. B. po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa T. G. , R. G. (1) przeciwko W. G. o roszczenia z umowy dożywocia I Zamienia część uprawnień ustanowionych w umowie dożywocia zawartej 3 lipca 2003 r., w Kancelarii Notarialnej w W. (...) przed nota
Czytaj więcej»

I C 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 371/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20.10.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący K. K. Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu w dniu 20.10.2015 roku w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa J. P. przeciwko P. Ł. (1) , A. Ł. , O. Ł. , M. Ł. i B. Ł. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I Nakazuje pozwanym: P. Ł. (1) , A. Ł. , O. Ł. , M. Ł. i B. Ł. , aby opróżnili i oddali w posiadanie powódce J. P. lokal mies
Czytaj więcej»

I C 447/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka uczestnicząc w negocjowaniu umowy o organizację przyjęcia weselnego z sześciorgiem osób miała podstawy do przyjęcia, że są oni zobowiązani wobec niej do zapłaty wszyscy razem i każdy z osobna. Zamawiający nie ujawnili powódce swoich "wewnętrznych" ustaleń co do rozkładu kosztów wesela, a wpłacając różne kwoty i przez różne osoby ze (...)
I C 447/16 UZASADNIENIE M. P. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. (...) wniosła o zasądzenie od A. W. kwoty 17 170,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Uzasadniając żądanie powódka twierdziła, że za zorganizowanie przyjęcia weselnego pozwany zapłacił zaliczkę w wysokości 23 250,00 zł, do zapłaty pozostała więc kwota objęta żądaniem pozwu. Pozwany nie uznał powództwa. Wnosząc o jego oddalenie zgłosił zarzut braku legitymacji procesowej biernej twierdząc, że nie zawierał z powódk
Czytaj więcej»

I C 516/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 516/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska Protokolant: Katarzyna Rogowska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) Spółki Akcyjnej w Luksemburgu przeciwko M. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 516/15 UZASADNIENIE Powód (...) (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu w
Czytaj więcej»

I C 589/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2020-04-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: naruszenie posiadania tylko wtedy nie będzie samowolne, gdy istnieje podstawa prawna usprawiedliwiająca wkroczenie w zakres cudzego posiadania
Sygn. akt I C 589/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska Protokolant: Beata Łapińska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko I. G. o naruszenie posiadania I Powództwo oddala. II Zasądza od powódki Gminy S. na rzecz pozwanego I. G. kwotę 173 zł (sto siedemdziesiąt trzy złote) tytułem zwr
Czytaj więcej»

I Ns 19/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2019-06-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Prawidłowa wartość nieruchomości to nie jest ta abstrakcyjnie ustalona przez biegłego i obarczona mniejszym lub większym prawdopodobieństwem, ale ta którą jest gotowy zaoferować konkretny nabywca"
Sygn. akt I Ns 19/15 POSTANOWIENIE Dnia 05.05.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Krzysztof Kozłowski Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.04.2015 roku sprawy z wniosku A. S. , z udziałem E. K. , K. K. , M. P. , K. R. , Z. R. (1) , A. T. , M. Z. , o dział spadku, postanawia : I Ustalić, że w skład spadku po: H. R. synu J. zmarłym dnia 23.02.1984 r., Z. R. (2) zmarłym dnia 31.07.1987 r., H. R. synu
Czytaj więcej»

I Ns 19/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2019-06-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Prawidłowa wartość nieruchomości to nie jest ta abstrakcyjnie ustalona przez biegłego i obarczona mniejszym lub większym prawdopodobieństwem, ale ta którą jest gotowy zaoferować konkretny nabywca"
I Ns 19/15 UZASADNIENIE A. S. wniosła o dokonanie działu spadku po swoich rodzicach H. synu J. i C. R. oraz braciach: Z. , H. synu H. , J. i D. . Uzasadniając wniosek twierdziła, że jest spadkobiercą z mocy ustawy, co zostało stwierdzone w sprawie sygn. akt I Ns 94/12. Wnosiła o przyznanie działki siedliskowej uczestnikom Z. i K. R. , a co do reszty gruntów rolnych proponowała sprzedaż osobie trzeciej i podział uzyskanej kwoty pomiędzy uprawnionych ewentualnie przyznanie gruntów rolnych M. Z. z
Czytaj więcej»