Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
48

I Ns 19/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2019-06-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Prawidłowa wartość nieruchomości to nie jest ta abstrakcyjnie ustalona przez biegłego i obarczona mniejszym lub większym prawdopodobieństwem, ale ta którą jest gotowy zaoferować konkretny nabywca"
I Ns 19/15 UZASADNIENIE A. S. wniosła o dokonanie działu spadku po swoich rodzicach H. synu J. i C. R. oraz braciach: Z. , H. synu H. , J. i D. . Uzasadniając wniosek twierdziła, że jest spadkobiercą z mocy ustawy, co zostało stwierdzone w sprawie sygn. akt I Ns 94/12. Wnosiła o przyznanie działki siedliskowej uczestnikom Z. i K. R. , a co do reszty gruntów rolnych proponowała sprzedaż osobie trzeciej i podział uzyskanej kwoty pomiędzy uprawnionych ewentualnie przyznanie gruntów rolnych M. Z. z
Czytaj więcej»

I Ns 34/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Do zasiedzenia prawo użytkowania wieczystego już ustanowionego, może prowadzić samoistne posiadanie nieruchomości w zakresie użytkowania wieczystego. Polega ono na wykonywaniu władztwa nad nieruchomością, które odpowiada uprawnieniom określanym w art. 233 KC, z wolą posiadania dla siebie.
Sygn. akt I Ns 34/15 UZASADNIENIE Decyzją z 30 września 2013 r., nr MK. 6830. (...) Burmistrz Miasta w W. M. umorzył postępowanie rozgraniczeniowe w odniesieniu do granicy działek położonych w obrębie miasta W. oznaczonych numerami: - nr (...) (właściciel Miasto W. , użytkownik wieczysty M. T. (1) ); - nr (...) (właściciel Miasto W. , użytkownik wieczysty J. T. ); - nr (...) (właściciel Miasto W. , użytkownik wieczysty P. C. ); z działką nr (...) (właściciel M. D. , Z. M. (1) , K. T. ). W trakci
Czytaj więcej»

I Ns 52/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
I.Sygn. akt I Ns 52/15 POSTANOWIENIE Dnia 14 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Pacewicz Protokolant: Gabriela Pieczyrak po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z wniosku B. G. (1) z udziałem A. G. , D. G. , G. G. (1) , K. G. , M. G. (1) , Z. G. , M. J. o podział majątku wspólnego i dział spadku po E. G. postanawia: I Ustalić, iż w skład majątku objętego małżeńską
Czytaj więcej»

I C 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Pacewicz Protokolant: Beata Łapińska po rozpoznaniu 30 lipca 2015 roku w W. Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę kwoty 65.218,25 zł I Zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) W. na rzecz powódki E. G. (1) kwotę 45.000,00 zł (czterdzieśc
Czytaj więcej»

I C 104/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 104/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23.01.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący Krzysztof Kozłowski Protokolant Beata Łapińska po rozpoznaniu w dniu 23.01.2015 roku w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa G. T. przeciwko P. T. (1) o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda G. T. na rzecz pozwanego P. T. (1) kwotę 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. I
Czytaj więcej»

I C 104/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
I C 104/15 UZASADNIENIE G. T. wniósł o zasądzenie od P. T. (1) kwoty 60000,00 zł z ustawowymi odsetkami oraz zasądzenia kosztów procesu. Uzasadniając żądanie powód twierdził, że jest właścicielem nieruchomości, którą w 2000 r., objął w posiadanie pozwany wraz z posadowionym na niej budynkiem. Pozwany dokonał nakładów w tym budynku i domagał się zwrotu ich wartości w sprawie I C 106/08 tutejszego sądu uzyskując wyrok zasądzający przy ustaleniu, że był posiadaczem w złej wierze. Powód domaga się w
Czytaj więcej»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Edyta Pacewicz Protokolant: Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Wysokiem Mazowieckiem na rozprawie sprawy z powództwa T. G. , R. G. (1) przeciwko W. G. o roszczenia z umowy dożywocia I Zamienia część uprawnień ustanowionych w umowie dożywocia zawartej 3 lipca 2003 r., w Kancelarii Notarialne
Czytaj więcej»

I C 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 371/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20.10.2015 r Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący K. K. Protokolant Magdalena Buczyńska po rozpoznaniu w dniu 20.10.2015 roku w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa J. P. przeciwko P. Ł. (1) , A. Ł. , O. Ł. , M. Ł. i B. Ł. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I Nakazuje pozwanym: P. Ł. (1) , A. Ł. , O. Ł. , M. Ł. i B. Ł. , aby opróżnili i oddali w posiadanie powódce J. P. lokal mies
Czytaj więcej»

I C 447/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powódka uczestnicząc w negocjowaniu umowy o organizację przyjęcia weselnego z sześciorgiem osób miała podstawy do przyjęcia, że są oni zobowiązani wobec niej do zapłaty wszyscy razem i każdy z osobna. Zamawiający nie ujawnili powódce swoich "wewnętrznych" ustaleń co do rozkładu kosztów wesela, a wpłacając różne kwoty i przez różne osoby ze (...)
I C 447/16 UZASADNIENIE M. P. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. (...) wniosła o zasądzenie od A. W. kwoty 17 170,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Uzasadniając żądanie powódka twierdziła, że za zorganizowanie przyjęcia weselnego pozwany zapłacił zaliczkę w wysokości 23 250,00 zł, do zapłaty pozostała więc kwota objęta żądaniem pozwu. Pozwany nie uznał powództwa. Wnosząc o jego oddalenie zgłosił zarzut braku legitymacji procesowej biernej twierdząc, że nie zawierał z powódk
Czytaj więcej»

I C 516/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt I C 516/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska Protokolant: Katarzyna Rogowska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Wysokiem Mazowieckiem sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) Spółki Akcyjnej w Luksemburgu przeciwko M. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 516/15 UZASADNIENIE Powód (...) (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu w
Czytaj więcej»