Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 19/15 - postanowienie Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem z 2015-05-05

Sygn. akt I Ns 19/15

POSTANOWIENIE

Dnia 05.05.2015 r

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący Krzysztof Kozłowski

Protokolant Magdalena Buczyńska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 21.04.2015 roku

sprawy z wniosku A. S.,

z udziałem E. K., K. K., M. P., K. R., Z. R. (1), A. T., M. Z.,

o dział spadku,

postanawia :

I.  Ustalić, że w skład spadku po: H. R. synu J. zmarłym dnia 23.02.1984 r., Z. R. (2) zmarłym dnia 31.07.1987 r., H. R. synu H. zmarłym dnia 20.10.1997 r., C. R. zmarłej dnia 06.03.2001 r., J. R. zmarłym dnia 27.10.2003 r., D. R. zmarłym dnia 20.09.2005 r., wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w gminie C. w obrębie C. W. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: numer (...) o powierzchni 0,157 ha, numer (...)o powierzchni 1,527 ha, numer (...) o powierzchni 0,653 ha oraz położonej w gminie C. w obrębie C. Majątek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: numer (...) o powierzchni 0,39 ha, numer (...) o powierzchni 0,28 ha, numer (...)o powierzchni 2,33 ha, numer (...) o powierzchni 0,25 ha, numer (...) o powierzchni 0,39 ha.

II.  Wartość przedmiotu postępowania określić na kwotę 420000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

III.  Dokonać działu spadku po: H. R. synu J. zmarłym dnia 23.02.1984 r., Z. R. (2) zmarłym dnia 31.07.1987 r., H. R. synu H. zmarłym dnia 20.10.1997 r., C. R. zmarłej dnia 06.03.2001 r., J. R. zmarłym dnia 27.10.2003 r., D. R. zmarłym dnia 20.09.2005 r., w ten sposób, że całość majątku szczegółowo opisanego w punkcie I., przyznać na własność uczestniczce M. Z. córce H. i C..

IV.  Nakazać uczestniczce M. P., aby wydała uczestniczce M. Z. córce H. i C. nieruchomość szczegółowo opisaną w punkcie pierwszym niniejszego postanowienia na koniec roku kalendarzowego następującego po dniu uprawomocnienia się niniejszego postanowienia.

V.  Ustalić, że nakłady uczestniczki M. P. na majątek spadkowy znajdują pokrycie w dochodach, które uzyskała z tego majątku.

VI.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem spłaty kwotę 61 250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

VII.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz uczestniczki E. K. tytułem spłaty kwotę 26 250,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

VIII.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz uczestniczki K. K. tytułem spłaty kwotę 26 250,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

IX.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz uczestniczki M. P. tytułem spłaty kwotę 61 250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

X.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz uczestnika K. R. tytułem spłaty kwotę 61 250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

XI.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz uczestnika Z. R. (1) tytułem spłaty kwotę 61 250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

XII.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz uczestniczki A. T. tytułem spłaty kwotę 61 250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

XIII.  Zasądzić od uczestniczki E. K. na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem zwrotu części opłaty od wniosku kwotę 63,00 zł (sześćdziesiąt trzy złote).

XIV.  Zasądzić od uczestniczki K. K. na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem zwrotu części opłaty od wniosku kwotę 63,00 zł (sześćdziesiąt trzy złote).

XV.  Zasądzić od uczestniczki M. P. na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem zwrotu części opłaty od wniosku kwotę 147,00 zł (sto czterdzieści siedem złotych).

XVI.  Zasądzić od uczestnika K. R. na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem zwrotu części opłaty od wniosku kwotę 147,00 zł (sto czterdzieści siedem złotych).

XVII.  Zasądzić od uczestnika Z. R. (1) na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem zwrotu części opłaty od wniosku kwotę 147,00 zł (sto czterdzieści siedem złotych).

XVIII.  Zasądzić od uczestniczki A. T. na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem zwrotu części opłaty od wniosku kwotę 147,00 zł (sto czterdzieści siedem złotych).

XIX.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz wnioskodawczyni A. S. tytułem zwrotu części opłaty od wniosku kwotę 147,00 zł (sto czterdzieści siedem złotych).

XX.  Zasądzić od wnioskodawczyni A. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 701,42 zł (siedemset jeden 42/100 złotych).

XXI.  Zasądzić od uczestniczki E. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 300,00 zł (trzysta złotych).

XXII.  Zasądzić od uczestniczki K. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 300,00 zł (trzysta złotych).

XXIII.  Zasądzić od uczestniczki M. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 702,00 zł (siedemset dwa złote).

XXIV.  Zasądzić od uczestnika K. R. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 702,00 zł (siedemset dwa złote).

XXV.  Zasądzić od uczestnika Z. R. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 702,00 zł (siedemset dwa złote).

XXVI.  Zasądzić od uczestniczki A. T. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 702,00 zł (siedemset dwa złote).

XXVII.  Zasądzić od uczestniczki M. Z. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem tytułem zwrotu poniesionych wydatków kwotę 702,00 zł (siedemset dwa złote).

XXVIII.  Ustalić, że wnioskodawczyni i uczestnicy sami ponoszą pozostałe koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Markowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kozłowski
Data wytworzenia informacji: